Thông tin chi tiết
Lượt xem: 2623 người.
Ban biên tập website
Thứ bảy, 28.11.2009 23:09:25
Email Print
Thông tin của các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện thuộc BHXH tỉnh, các bài viết kèm theo ảnh hoạt động (nếu có) của các cộng tác viên trong và ngoài ngành bảo hiểm xã hội gửi về địa chỉ: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang số 115 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, hoặc địa chỉ Email và phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, email của cộng tác viên cung cấp.

Địa chỉ liên hệ:

1. Thân Đức Lại- Trưởng ban
ĐT: 0914388075;
Email: lxthuong@bhxhbg.org.vn;

2. Hoàng Văn Vũ - Thành viên
ĐT: 0987420529;
Email:hvvu@bhxhbg.org.vn

3. Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên, phụ trách kỹ thuật
ĐT: 0912208891;
Email:admin@bhxhbg.org.vn

4. Nguyễn Công Phương - Thành viên
ĐT: 0945451915;
Email:congphuong@bhxhbg.org.vn

Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích