Thông báo
1. Thông báo danh sách thí sinh thi nâng ngạch chuyên viên
Cụm số 1
2. LỊCH DUYỆT QUYẾT TOÁN QUÝ 2 /2010
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang thông báo lịch duyệt quyết toán: Thu BHXH, BHYT bắt buộc, thu BHXH, BHYT tự nguyện; Chi các chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức - PHSK); quyết toán tài chính quý 2 năm 2010 cho các đơn vị dự toán cấp III như sau:
3. Tổ chức và tạo lập cơ sở dữ liệu thu bảo hiểm xã hội SMS
Việc tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng tham gia Luật Bảo hiểm y tế và thuận lợi cho việc quản lý, thống nhất và ổn định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
4. Hướng dẫn thực hiện KCB, thanh toán chi phí KCB BHYT (Công văn số 21/BHXH-GĐYT)
Ngày 04/01/2010, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang có văn bản số 01/BHXH - CV về việc hướng dẫn thực hiện KCB, thanh toán chi phí KCB BHYT trong đó quy định các đối tượng BHYT đi khám chữa bệnh chưa có thẻ BHYT mới ...
5. Thông báo lịch duyệt quyết toán quý 4/2009
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang thông báo lịch duyệt quyết toán: Thu BHXH, BHYT, BHTN; Chi phí KCB-BHYT
6. Thông báo về việc mở Trang thông tin điện tử (Website) của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang
Thực hiện công văn số 674/BHXH-TT ngày 19/3/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam...
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích