Hồ sơ giám định y tế
1. Giám định và thanh toán trực tiếp
Cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ tiếp nhận và giải quyết đề nghị thanh toán trực tiếp của người có thẻ BHYT. Riêng người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB ngoài tỉnh có thể được giải quyết thanh toán trực tiếp tại BHXH tỉnh nơi họ đăng ký KCB ban đầu...
2. Thanh toán đa tuyến
Thanh toán đa tuyến thực hiện khi người có thẻ BHYT đến KCB tại các cơ sở KCB ngoài nơi đăng ký KCB ban đầu trên địa bàn tỉnh hoặc KCB ngoài tỉnh...
3. Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Các trường hợp KCB được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp, khám, chữa bệnh tại cơ sở KCB không ký hợp đồng với cơ quan BHXH; không xuất trình thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh...
4. Thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ sở khám chữa bệnh
Cơ quan BHXH thanh, quyết toán chi phí KCB với cơ sở KCB BHYT theo các điều khoản ghi trong hợp đồng KCB được ký kết hàng năm và hoá đơn chứng từ theo quy định hiện hành...
5. Các trường hợp không thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT
Chi phí khám, chữa bệnh đã được ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn tài chính khác chi trả...
6. Mức chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Trường hợp khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký KCB ban đầu hoặc chuyển viện đúng tuyến CMKT và đã thực hiện đúng, đủ thủ tục KCB BHYT hoặc đến khám, chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu...
7. Phạm vi chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Quỹ BHYT chi trả chi phí KCB theo chế độ BHYT cho người có thẻ BHYT bao gồm...
8. Thủ tục khám, chữa bệnh BHYT
Người tham gia BHYT khi đến KCB phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh do cơ quan BHXH phát hành, trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp như chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên công đoàn, thẻ hưu trí, thẻ học sinh sinh viên...
9. Chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh BHYT
Người bệnh BHYT được chuyển viện đúng tuyến CMKT theo qui định trong các trường hợp sau...
10. Trình tự đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu
Hằng năm, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế xác định số lượng thẻ BHYT tối đa mỗi cơ sở KCB có thể tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu; xác định những đối tượng được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến trung ương và tương đương...
11. Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu
Nguyên tắc: người tham gia BHYT cư trú hoặc công tác tại huyện nào được đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện và tương đương trên địa bàn huyện đó...
12. Ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Đối với các cơ sở KCB từ tuyến huyện trở lên: căn cứ mẫu hợp đồng KCB BHYT tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT/BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 09)...
13. Hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT
Đối với cơ sở KCB lần đầu ký hợp đồng KCB BHYT hoặc đã tạm ngừng hợp đồng từ 6 tháng trở lên phải có văn bản đề nghị ký hợp đồng KCB BHYT kèm theo hồ sơ của đơn vị như sau:
14. Phương pháp lập và sử dụng hệ thống biểu mẫu
15. Hệ thống biểu mẫu giám định y tế (Số 82/QĐ-BHXH)
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích